Med vänlig hälsning

Jane Viding

Vad är intuition?

"Intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt." (Wikipedia)

De flesta människor ha någon erfarenhet av intuition, i form av att man tänker på en person och faktiskt möter personen en stund senare på gatan eller att vi får ett telefonsamtal från personen. Man har en magkänsla av att någonting ska ske på ett visst sätt och det visar sig infrias. En person vi träffar ger sken av att vara på ett visst sätt men vi anar något annat "under ytan"och det visar sig att det stämmer när vi sen lär känna personen. 

Kan man då träna upp sin förmåga till intuition? Den frågan hade jag med mig till de fyra lärare i intution som jag träffat, Fan Xiulan, Anna Bornstein som skrivit en bok med samma namn, Kurt Källman och Terry Evans. Svaret är att vi alla har förmågan till intuition och att kontakten med intuitionen kan ökas med hjälp av introspektion. Att lära känna oss själva på djupet  och att ha en verklig önskan att utvecklas är viktigt i vår sökande efter intuitionen. 

Stillhet är Biyunmetodens hjärta och det är genom att söka stillheten vi får kontakt med oss själva och kan nå läkning. Där får vi kontakt med vår inre visdom. 

När vi målar utifrån Vedic Art söker vi stillheten och hittar vår egen skapande krativa kraft. När vi målar är både processen och bilden en spegel av oss. Processen blir ett sätt att förstå oss själva och skapa kontakt med vår skaparkraft, visdom och intuition.

I mitt andliga sökande hittade jag mång Svar hos mediumet Terry Evans och i hans kurs andlig healing och mentalt mediumskap fick jag verktyg för att förstå att vi är mycket mer än vi tror.

Idag är jag inte aktiv som medium eller healer med sittningar men jag vårdar de kunskaperna ömt och tänker att jag i framtiden ska kunna vara verksam för att hjälpa männniskor. 

Bergsmeditation är en meditation där vi får djup kontakt med oss själva. vi delar med oss av våra upplevelser i en trygg grupp, ger och får speglingar. Vi sätter ord på våra upplevelser och får speglingar av andra. Jag är sedan 2019 diplomerad Bergsmeditationsledare. 

 

  • mentalt mediumskap och andlig healing. Personlig utveckling i grupp med hjälp av Bergsmeditation.

    För närvarande finns ej möjlighet att boka sittningar och healing.

    Bergsmeditationsgrupp kommer att starta inom kort.