Kurt Källman och Jane Viding

Vedic Art

Vedic art är skapad av konstnären Kurt källman och är både en kurs i konstnärligt skapande och personlig utvecklingskurs. Jag lärde känna Kurt 2003 och gick alla lärarkuser för honom i hans trädgård på södra Öland. Kurt var en stor och lärare och livskonstnär. Jag har haft flera Vedic Art kurser sedan dess och många berättar att de med hjälp av Vedic Art hittat glädjen att måla utan prestation. Vissa tycker också att Vedic art gjort att de ser på sig själva och omvärlden på ett annat sätt än tidigare. 

Vedic Art är en metod att måla utifrån 17 vediska principer. Veda är en flertusen år gammal filosofisk tradition som innehåller mycket visdom. Metoden hjälper oss att koppla bort vänster hjärnhalvas dominans och med stöd av principerna komma i kontakt med oss själva och den kunskap som vi redan har inom oss. Vi målar utan prestationskrav och öppnar upp seendet mer än tränar handens teknik. Passar både erfarna målare och nybörjare. Principerna kan omsättas i vardagen och vedic art blir en möjlighet till personlig utveckling. Vi leker och har roligt under tiden.