Traditionell kinesisk medicin (TKM)

Den traditionella kinesiska medicinen uppstod för ca 4000 år sedan. Människor studerade naturen och genom instrospektion byggdes det upp en medicinsk kunskap. Den har sedan utvecklats under alla år och är systematiserad och nedskriven. Man studerade människan som levande varelse i ett sammanhang med naturen.

TKM ser människan som en helhet med kropp, känslor, psyke och själ. Qigong är en egenvårdsmetod och lärs ofta ut tillsammans med livsråd i hur man ska äta, hitta känslomässig balans.

Behandlingsmetoder inom TKM är bl a akupunktur och örtmedicin.

Enligt TKM kan man förklara världen och människokroppen genom de dualistiska begreppen Yin och yang och de fem elementen, eld, jord, vatten, metall och eld. Detta är energistrukturer som finns i allt. yin och yang och elementen behöver vara i balans för att vi och naturen ska vara i harmoni. 

Genom att hitta balans och harmoni inom sig själv och med sin omvärld har man större förutsättningar att främja sin hälsa. 

Qi betyder livsenergi och finns i allt, i människan och i naturen. Vi har alla en viss typ och mängd ursprungsqi när vi föds och när den tar slut så är vårt liv över. Man säger att vi har Qi så att vi kan bli 120 år. Vi tar även in qi via luften vi andas och genom maten vi äter, vi hushållar med vår qi genom att sova, ha balans mellan aktivitet och vilaoch genom att vara  i känslomässig balans. Qi strömmar i vårt meridiansystem och bevattnar våra inre organssystem. det är viktigt att qi får flöda fritt eftersom blockeringar kan ge obalanser och till sist manifestera sjukdomar.

Att utöva Qigong är ett sätt att stärka sin Qi och att få den att strömma fritt i vårt meridianssystem. Vi blir av med spänningar i kroppen, lär oss positiv koncentration och hittar känslomässig balans och harmoni. Vi får ökad kontakt med oss själva, vilka vi är och vad vi vill med vårt liv. Vi ökar vår kroppsmedvetenhet och lyssnar mer på vår kropps signaler om vad vi behöver och vad som inte är bra för oss.

Vill ni veta mer om TKM rekomenderas en kurs hos Fan Xiulan på Biyunakademin  www. biyun.se 

Biyunmetoden

Fan Xiulan har utvecklat flera olika Qigongmetoder på olika nivåer, gundnivå, fortsättningsnivå och hög nivå. Hon har även utveklcat en speciell barnqigong.

Biyunmetodens grundmetoder

Jichu Gong betyder ”Grundrörelse” och är uppbyggd för att sätta igång flödet i hela kroppen. Metoden öppnar upp för väldigt goda hälsoeffekter på många olika områden.

Peace power Qigong är en rörelsemetod avsedd för ungdomar och unga vuxna. Underlättar att hantera stress och få god kontroll på sin kropp.

Delfinkraftens Qigong är en metod där vi hämtar inspiration och kraft ifrån delfiner, mycket glädjande och stärkande.

Stilla Qigong är en meditationsform med fin koncentration.

Senior qigong är en rörelsemetod för seniorer, den mjukar upp leder och stärker kroppen.

Kvinnans Qigong är en metod speciellt utvecklad för att stärka kvinnokroppen.

Mannens Qigong är en metod speciellt utvecklad för att stärka manskroppen

Fördjupningsmetoder

När du vill fördjupa din förståelse för Qi Gong enligt Biyunmetoden finns dessa fördjupningsmetoder.

Dong gong

Fem element

Metoder av högre nivå

Wai Qi A

Wai Qi B

Barnens Qigong

Att identifiera sigmed fågeln, hjorten, tigern, björnen och apan och efterlikna deras rörelser väcker slumrande krafter hos barnet. Det stimulerar de fem viktiga kroppsorgan som enligt traditionell kinesisk medicin är förbundna med dessa djur: hjärta, mjälte, lungor, njurar och lever. Barnenns qigong motverkar rastlöshet och stress, stimulerar barnets fantasi och inlevelseförmåga, främjar ett harmoniskt och kärleksfullt förhållande till naturen och medmänniskorna.

Jane Viding

Jane Viding
instruktör

Jag kom i kontakt med Biyunmetoden 1996 på en Symposium i kinesisk medicin på Örebro universitet. Då hade jag diskbråck, var ensamstående med två små barn och läste en högskoleutbildning. Mest av allt önskade jag att få ett verktyg för att hantera stress, jag vågade inte hoppas på att mina ryggproblem skulle försvinna. Jag föll för Fan Xiulans kärleksfulla utstrålning och visdom och märkte snabbt att Qigongen hade effekt. 'den hjälpte mig att samla mig så att jag kunde studera. Efter några år försvann mina ryggproblem mirakulöst. Från att ha haft tio ryggskott per år och inte kunnat sitta mer än fem minuter, var smärtan borta och jag vågade röra på mig. Qigongen och mötet med Fan xiulan blev verkligen en vändpunkt för mig mitt i livet. Det visade sig att Qigongen öppnade upp för personlig utveckling och jag startade då en resa mot den jag egentligen är. Qigong har blivit ett sätt att leva för mig och den finns med mig i vardagen var jag än är som en gåva och jag vill gärna dela med mig av den. Jag är instruktör i Jichu gong,Stilla Qigong, Dong Gong och barn Qigong samt kometstensmassör. på mina kurser ingår en inroduktion till traditionell kinesisk medicin och livsråd utifrån TKM. 

Grand master Fan Xiulan

Grand master Fan Xiulan

Redan som barn lärde sig Fan Xiulan Qi Gongens hemlig heter av sin farmor i över 30 år har hon praktiserat Qi Gong och hon har skapat ”Biyun – den hälsobevarade metoden” och är dess grandmaster.

Fan Xiulan är utbildad läkare i traditionell kinesisk medicin. Hon är auktoriserad Qi Gong-mästare av kinesiska hälsovårdsmyndigheter sedan många år. Hon är styrelseledamot i World Academic Society of Medical Qi Gong och vice generalsekreterare i Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.

Sedan 1992 har Biyunmetoden utvecklats i Sverige genom Fan Xiulans försorg och 1995 startades Biyunskolan(numera Biyunakademin) i Örbyhus där utbildning i Biyunmetoden bedrevs en längre tid, innan skolans huvudsäte flyttades till Västra Skogen i Stockholm med Fan Xiulan som lärare. 

13. Jul, 2015